O nás:

Jana Krasňanská

Jana Krasňanská

Zakľadateľka a majiteľka firmy.

Očný optik. Po štúdiu na gymnáziu vyštudovala vyššiu zdravotnícku školu Merhautova v Brne, odbor očný optik. Vôbec jedna z prvých očných optikov v našom meste. V obore má viac ako 35-ročné skúsenosti. V súčasnosti riadi a koordinuje plynulý chod oboch pobočiek.

Mgr. Lucia Krasňanská DiS

Mgr. Lucia Krasňanská DiS

V očnej Optike Jana Krasňanská začala pracovať ako brigádnička od jej 14 rokov. Po ukončení Gymnázia vyštudovala Vyššiu odbornú školu Merhautova v Brne, odbor očná optika. V štúdiu ďalej pokračovala na Masarykovej univerzite bakalárskym a následne magisterským štúdiom. Každoročne navštevuje domáce a zahraničné konferencie zamerané na pokročilé vyšetrovacie metódy, aplikácie špeciálnych typov mäkkých kontaktných šošoviek ako aj najnovšie typy okuliarových šošoviek.

Medzi jej hlavné úlohy v optike patrí binokulárne vyšetrenie očí, odborné poradenstvo, aplikácie kontaktných šošoviek a starostlivosť o súčasných nositeľov.

Gustáv Krasňanský

Gustáv Krasňanský

Spolumajiteľ Optiky Jana Krasňanská.

S firmou pracuje od jej vzniku​. V súčasnosti riadi a koordinuje plynulý chod oboch pobočiek. Okrem toho vám vie pomôcť s opravou okuliarov.

Jana Danišová

Jana Danišová

V optike pracuje takmer od jej vzniku. Medzi jej úlohy v optike patrí hlavne odborné poradenstvo ohľadne okuliarových šošoviek a výberu okuliarového rámu, zhotovenie okuliarov, úpravy a opravy okuliarov a administratívne práce.

Pravidelne absolvuje odborné kurzy zamerané na očnú optiku u nás a v zahraničí.

Iveta Bradová

Iveta Bradová

V očnej optike pracuje od roku 1996. Medzi jej úlohy v optike patrí hlavne odborné poradenstvo ohľadne okuliarových šošoviek a výberu obruby, zhotovenie okuliarov, úpravy a opravy okuliarov a administratívne práce.

Pravidelne absolvuje odborné kurzy zamerané na očnú optiku u nás a v zahraničí.

Anna Navrátilová

Anna Navrátilová

V očnej optike pracuje od roku 2000. Medzi jej úlohy v optike patrí hlavne odborné poradenstvo ohľadne okuliarových šošoviek a výberu obruby, zhotovenie okuliarov, úpravy a opravy okuliarov a administratívne práce.

Pravidelne absolvuje odborné kurzy zamerané na očnú optiku u nás a v zahraničí.

Lucia Krasňanská

Lucia Krasňanská

V očnej optike pracuje od roku 2005. Medzi jej úlohy v optike patrí hlavne odborné poradenstvo ohľadne okuliarových šošoviek a výberu obruby, zhotovenie okuliarov, úpravy a opravy okuliarov a administratívne práce.

Pravidelne absolvuje odborné kurzy zamerané na očnú optiku u nás a v zahraničí.