Vyšetrenie zraku

Vyšetrenie zraku u nás v optike vykonávajú optometristi s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Optometria je vedný obor zaoberajúci sa binokulárnym videním, korekciou zraku a aplikáciou kontaktných šošoviek.

Vyšetrenie zraku nieje len o dioptriách, ale aj ďalších zrakových funkciách ako kontrastná citlivosť, očná (binokulárna) spolupráca a vyváženie očí ako aj záťažové testy aby sme zistili ako sa oči správajú nielen v kľude
ale aj pri záťaži.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej stánke v oddelení vyšetrenie zraku.

Anamnéza

Vedeli ste, že systémové choroby ako cukrovka, vysoký krvný tlak, či poruchy štítnej žlazy majú vplyv na vaše oči?

Vedeli ste, že užívanie hormonálnych liekov (ako napríklad antikoncepcia) môžu narušiť kvalitu vašich sĺz? Na začiatku každého vyšetrenia je rozhovor.

Potrebujeme Vás spoznať a vedieť čo potrebujete, s tím máte problém. Aj maličkosti v úvodnom rozhovore vedie zmeniť postup vyšetrenia.

Monokulárne vyšetrenie

Cieľom prvej časti vyšetrenia je zistiť refrakciu (dpt. hodnotu) pre každé oko samostatne. Už v tejto časti si prejdete cez viacero zrakových testov (optotypov).

Okrem klasických optotypov (tabuľa s písmenami) absolvujete testy na
astigmatizmus, kontratnú citlivosť, kontrolné zamlžovacie alebo červenozelené testy na záverečnú monokulárnu kontrolu.

Ak ste ešte nikdy nevideli testy na obrázku môže znamenať, že sa vám pri očnom vyšetrení nevenovali tak, ako by mali.

Binokulárna korekcia

Binokulárna vyšetrenie zraku je hlavnou črtou vyšetrenia, ktorou sa vyšetrenie optometristom líši od vyšetrenia očným lekárom. V našej optike na kontrolu binokulárneho videnia používame aj polarizačné testy,pomocou ktorých dokážeme analyzovať binokulárny pohľad.

Klient sa v tejto fáze vyšetrenia pozerá obidvoma očami zároveň. Takýmto postupom môžeme zistiť binokulárne problémy ako skryté škúlenie (heterofória),testujeme stereopsiu (priestorové videnie) a hlavne binokulárnu rovnováhu.

Pomocou testu na binokulárnu rovnováhu dávame oči do jednej úrovne, aby dokázali lepšie spolupracovať. Počas binokulárneho vyšetrenia je bežné, že sa korekcia zmení o 0,25 ­ 0,5 dioptrie. V ojedinelých prípadoch aj o 1 Dioptriu.

Veľkou výhodou binokulárnej korekcie je aj fakt, že ak vyšetrujúci urobí chybu v monokulárnej korekcii, neprejde cez binokulárnu bez toho, aby sa chyba ukázla. Preto máme po binokulárnom vyšetrení očí oveľa väčšiu istotu v presnosti vyšetrenia a vo výsledku ­ zrakovej pohody klienta